بزرگی طحال یک نشانه است و بطور اختصاصی دلالت بر بیماری بخصوصی ندارد.. و پزشک باید با استفاده از اطلاعاتی که از روشهای مختلف بدست می آورد حدس بزند که تشخیص چیست؟ چون بیماریهای زیادی ( منجمله سرطان باعث بروز این نشانه میشوند)

علل بزرگی طحال: 1- علل پرکاری مغز استخوان....... 2- علل واکنش به بیماری عفونی در بدن.... 3- علل پاسخ به اختلالات تنظیم ایمنی بدن.... 4- علل پاسخ به خونسازی خارج مغز استخوان.... 5- بزرگی به علت جریان خون غیر طبیعی طحالی یا بابی... 6-ارتشاح در طحال...... 7- سرطان ها...... 8- علل ناشناخته: بزرگی طحال بی دلیل- بیماری برلیوز- کم خونی فقر آهن

/ 0 نظر / 3 بازدید