تومور (فرانسه قدیم tumour، لاتین tumor) که به معنی هر نوع برآمدگی بدن می‌باشد تومور در میان مردم به اشتباه برابر با سرطان دانسته می‌شود در حالیکه سرطان همیشه بدخیم است ولی تومور می‌تواند ماهیت خوش‌خیم و یا بدخیم داشته باشد (سرطان نوعی از تومورها است).

ماهیت تومور

  • خوش خیم: کشنده نیست و به سایر نواحی بدن دست اندازی (invasion) ندارد.
  • بدخیم: کشنده است و در مراحل رشد خود به سایر نواحی بدن دست اندازی می کند. دست اندازی تومورها بسته به ماهیت شان می تواند تهاجم مستقیم نسج تومور به بافت های مجاور با نام اینفیلتراسیون (درگیری اولیه) ویا از طریق خون یا لنف با نام متاستازی (درگیری ثانویه) باشد.

علل ایجاد تومور

به طور کلی دو دسته تومور وجود دارد.

  • نئوپلاستیک: بیشتر (و نه همه) نئوپلاسم‌ها تومورساز هستند.
  • غیر نئوپلاستیک:
  • التهاب شایعترین علت می‌باشد. از علایم کلاسیک التهاب در پزشکی نیز تورم است
  • ورم یا ادم که ناشی از تجمع مایع در بافت است.
  • مالفورماسیون یا اشکالات ساختاری مادرزادی
  • خونریزی در یک فضای بسته
  • کیست، تجمع مایع در یک ساختار بسته که نمونه شایع آن کیستهای پستانی است
/ 0 نظر / 19 بازدید