نشانه های چشم:

دوبینی

ناراحتی چشم

حرکات سریع و غیر قابل کنترل کره چشم

از دست دادن بینایی (معمولا یک چشم  در یک زمان)

کرختی، احساس سوزن سوزن شدن یا درد

/ 0 نظر / 17 بازدید