علت بیماری ام.اس همچنان جزء ناشناخته ها باقی مانده است. فاکتورهای ژنتیکی نقش مهمی در ایجاد این بیماری دارند.
اما احتمالا هیچ ژن واحدی مسئول ایجاد آن نیست. بلکه رایج ترین تئوری این است که افرادی به این بیماری مبتلا می شوند که حسایت ژنتیکی دارند و در معرض برخی حملات محیطی (یک ویروس یا توکسین) که سد مغز – خون را تخریب می کنند، قرار می گیرند. فاکتورهای ایمنی در سلولهای عصبی به هم می رسند و ایجاد پاسخ ایمنی و حمله التهابی به میلین و آکسون ها را تحریک می کنند.
برخی از متخصصان معتقدند ام.اس یک بیماری واحد نیسته بلکه در بردارنده بیماری های متعددی است که علل متفاوتی دارند.
برخی از تحقیقات حاکی از این است که همه بیماری های اتوایمیون اساسا به یک اختلال ژنتیکی مربوط می شوند. اما سوالات بسیاری در این مورد بدون پاسخ باقی مانده است.

فاکتورهای ژنتیکی احتمالا در حساس کردن فرد به روند بیماری که منجر به ایجاد مالتیپل اسکلروزیس می شود ، نقش دارند. با اینحال احتمال اینکه فردی همه فاکتورهای ژنتیکی شرکت کننده در بیماری ام.اس را به ارث ببرد کمتر از 5 درصد است. اکنون تکنیک های پیشرفته ای بنام تکنو لوژی microarray برای اسکن صدها ژن و تشخیص آن گروهی که بیشترین احتمال در مورد دخالتشان در ایجاد ام.اس وجود دارد ، در دسترس اندM S بیمار ی واگیرداری نیست و همچنین در مفهوم عادی کلمه وراثتی هم نیست هر چند که احتمال دارد عوامل بسیاری قبل از پیشرفت M S در فرد مبتلا وجود داشته باشند.همانطور که قبلا گفته شد. مشخص شده که جمعیت ژنتیکی خاص (اروپای شرقی) استعداد بیشتری برای ابتلا به M S دارند. همچنین میزان شیوع M S در اعضا خانواده بویژه در دوقلوهای همسان به دلیل زمینه ژنتیکی مشترک بیشتراست.اماعوامل محیطی دیگری هم بایدوجود داشته باشند.چراکه قسمت اعظم افرادمبتلا به M S فرد مبتلا دیگری در خانواده شان ندارند


ژنتیک: اگرچه MS یک بیماری کاملاً ارثی به حساب نمی آید، اما ریسک این بیماری در افرادی که یکی از اعضای درجه اول آنها به MS مبتلا هستند، بالاتر است. به گفته محققان زنان بیشتر از مردان به این بیماری دچار می شوند.

/ 0 نظر / 18 بازدید