ام اس

بدنسازى به بهبود قدرت عضلانى مبتلایان به ام اس کمک مى کند

تحقیقات جدید نشان میدهد که انجام ورزشهاى قدرتی و بخصوص بدنسازی میتواند ضعف عضلانى ناشى از بیمارى مالتیپل اسکلروزیس را بهبود بخشد .

به گزارش پایگاه اینترنتى "وب مد" این پژوهش نشان میدهد که با انجام ورزشهاى قدرتى در طول دو ماه ، در هشت بیمار از۲۰ بیمار شرکت کننده در این مطالعه ، بهبود در قدرت عضلانى، بهبود در توانایى انجام فعالیت هاى روزانه و شغلى، و کاهش احساس خستگى زود هنگام مشاهده شد.

ضعف عضلانى و خستگى زودهنگام یکى از نشانه هاى بیمارى(ام اس) است . خستگى زودرس در۶۵ درصد از بیماران (ام اس)مشاهده میشود. خستگى زودرس تواناییهاى بیمار را در انجام کارهاى روزمره و فعالیت هاى شغلى تحت تاثیر قرار میدهد.
خستگى زودرس میتواند حتى با وجود محدودیت حرکتى خفیف شکایت عمده بیمار باشد.
افزایش قدرت حرکت در بیماران (ام اس)خستگى ناشى از انجام فعالیت هاى روزانه را کاهش میدهد.
در این تحقیق که توسط دکتر لزلى وایت از دانشگاه فلوریدا انجام گرفته است در ۲۰ بیمار مبتلا به نوع عودکننده همراه با دوره هاى بهبودى مورد مطالعه قرار گرفتند.

۱۰ بیمار از این گروه براى مدت ۱۶ هفته به انجام ورزش هاى قدرتى پرداختند.
(ام اس)بیمارى تحلیل برنده ماهیچه و عصب است ، بنابر این به نظر میرسد که ورزش هاى قدرتى مانند بدن سازى در بیماران مبتلا به (ام اس)مفید باشد.

اگرچه انجام این دسته از ورزشها در بیماران (ام اس)عوارضى ندارد ولى تحقیقات بیشترى لازم است تا ورزش قدرتى به عنوان بخشى از تجویز شود. بیماران مورد مطالعه در این تحقیق درجاتى از ناتوانی هاى حرکتى از کم تا متوسط را نشان میدادند.

این بیماران دو بار در هفته به الگوى نظارت شده اى از ورزش قدرتى با شدت متوسط براى تقویت عضلات پاها، پایین کمر و شکم می پرداختند. در پایان ۸ هفته ماهیچه هاى پاى این بیماران بسیار قوى تر شده بود و آنها میتوانستند بهتر راه بروند و کمتر از خستگى و ناتوانى شکایت مى کردند.

اظهار رضایت بیماران از نتیجه این ورزش هاى قدرتى در کنترل انقباضات ماهیچه اى و کاهش نیاز به دارو بسیار بیش از آن بود که در نتیجه این مطالعه منعکس شده ا ست .
اینکه آیا سایر انواع ورزشها مانند ورزشهاى هوازى هم میتواند در بیماران (ام اس)مفید باشد هنوز جاى سوال است .
به بیماران مبتلا به (ام اس)توصیه مىشود که از ورزش در هواى گرم پرهیز کنند. هم چنین این بیماران باید پیش از آنکه بر اثر ورزش ، به خستگى و ضعف دچار شوند، ورزش را متوقف کنند.

از آنجا که علائم (ام اس)از بیمارى به بیمارى دیگر متفاوت است نمیتوان در بیماران مبتلا به این بیمارى یک الگوى واحد براى ورزش توصیه کرد. اگرچه در .درمان بیمارى (ام اس)نمیتوان ورزش را جایگزین دارو کرد ولى ورزش کردن در این بیماران سبب بهبود علائم فیزیکى و روانى مىشود. ورزش کردن فرصتى را در اختیار بیماران قرار میدهد که به چیزى غیر از بیمارى خود فکر

/ 1 نظر / 6 بازدید
عادله

ممنون .[شوخی][لبخند]