نشانه های عضلانی:

از دست دادن تعادل

اسپاسم های عضلانی

بی حسی یا احساسی غیر طبیعی در هر منطقه از بدن

مشکلات حرکت دادن بازوها و یا پاها

مشکل در راه رفتن

مشکلات هماهنگی اعضا و جنبش های کوچک

لرزش در یک و یا هر دو دست و پا

ضعف در یک یا هر دو دست و پا

 

درد صورت

اسپاسم های عضلانی دردناک

احساس سوزن سوزن شدن، خزنده، و یا سوزش در بازوها و پاها

/ 0 نظر / 15 بازدید