براساس یک مطالعه دانشمندان ترکیه ای، تزریق داخل وریدی آهن، به جای مصرف قرص آهن در زنان باردار مبتلا به کم خونی فقر آهن، درصد هموگلوبین را سریع تر افزایش می دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، از آنجا که آهن خوراکی در مجموع ارزان، بی خطر و موثر است عموما برای حل مشکل کم خونی قرص آهن استفاده می شود، اما دیده شده که در زنان باردار قرص نمی تواند تاثیر زیادی در رفع کم خونی داشته باشد.در حالت عادی هموگلوبین در زنان بین 12 تا 14 واحد است اما در 90 درصد زنان باردار حتی با وجود مصرف قرص آهن این میزان به 8 تا5/10 واحد افت می کند.از آنجا که بر طبق تجربیات تازه دانشمندان شکل تزریقی و داخل وریدی آهن، سریع تر میزان هموگلوبین بدن را افزایش می دهد پزشکان متخصص زنان وزایمان نتیجه گیری می کنند که در حل مشکل کم خونی زنان باردار می توان به جای قرص از تزریق آهن استفاده کرد.

--------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 16 بازدید