گرچه پیش بینی دقیق  روند دوره بیماری ام اس در آینده برای افرادی

که به تازگی تشخیص این بیماری  در آنها داده شده است مشکل میباشد

اما الگوهای علایم این بیماری در طی پنج سال اولی که به این بیماری

دچار می شوند معمولاً نشانگر خوبی  است  که  نمای  دراز مدت این

بیماری را دراین افراد نشان دهد.برای مثال بیمارانی که در طی پنج

سال اول  بیماری  دچار حملات  کمی  شده اند  معمولاً  در آینده دچار

مشکلات شدید وناتوان کننده نخواهند شد.اما بیمارانی که درطی این پنج

سال دچارحملات مکرر و بیشتر و نیزلرزش اندامها  و اشکال  در راه

رفتن شده اند، در دراز مدت مستعد ابتلاء به مشکلات شدیدتری خواهند

بود.

براساس  این الگوهای علایم، پزشکان  قادر هستند که این بیماری را به

چهارنوع تقسیم نمایند. با اینجال حتی اگر به نظر برسد که در مقطعی از

زمان بیمار دریکی از این انواع قرار داشته باشد،ممکن است بعد ازمدتی

سیربیماری تغییر یافته و درنوع دیگری قراربگیرد. بنابراین در صورتی

که  تشخیص داده  شود  بیمار در یکی از این چهارگروه قرار دارد هیچ

تضمینی وجود ندارد که بیمار تا آخردر همین گروه باقی  بماند و بیماری

او به انواع دیگری تغییر نکند

/ 0 نظر / 12 بازدید