بی شک یکی از شایعترین و مهمترین مشکلات بیماران مبتلا به ام اس احساس

خستگی و بی رمقی می باشد.

خستگی و بی رمقی میتواند تمام فعالیتهای روزانه فرد را تحت تاثیر قرار دهد  و

حتی روی فعالیتهای مهم و اساسی فرد اثراتی مضربگذارد.این مشکل حتی حافظه

و تمرکز فرد را تحت تاثیر قرارمیدهد،به گونه ای که فرد قادر به انجام هیچ کاری

نخواهد بود.

بی رمقی  و خستگی  ناشی از ام اس  بر بینایی ، روان، ادراک، تمرکز و تمامی

فعالیتهای فیزیکی و اجتماعی بیمار تاثیر میگذارد.

این بی رمقی ها و خستگی ها به چند دسته تقسیم میشوند که در اینجا به ذکر انواع

آنها خواهیم پرداخت:

1- سستی یا بی رمقی ای که بسیار شدید است و ارتباطی با انجام فعالیت فیزیکی

ندارد.

2- خستگی ای که در گروه خاصی از عضلات رخ میدهد.بعنوان مثال بی رمقی

در دست بعد از اینکه مدت کوتاهی کار نوشتن را انجام میدهد.

3- خستگی و بی رمقی  ناشی از گرما و افزایش دمای بدن که با  تغییر فصل و

تغییر آب  و هوا رخ  میدهد. اما عواملی  مانند: حمام گرم  و یا خوردن غذاها  و

نوشیدنیهای داغ و بروز تب نیز موجب ایجاد این حالت میشود.

4- بی رمقی ای که ناشی از اختلال  در خوابیدن و کم خوابی  و بیخوابی است.

5- خستگی ناشی از فعالیتهای مختلف اعم از فعالیتهای بدنی شدید، ورزش زیاد،

مطالعه بیش از حد، خیره شدن زیاد به تلویزیون و مونیتور، مکالمه تلفنی فراوان

و...

6- بی رمقی ای که علت آن تاخیر در زمان غذا خوردن و ایجاد گرسنگی است.

7- داروهایی که سبب ایجاد بی رمقی و خواب آلودگی میگردند.

8- خستگی حاصله از افسردگی، استرس و اضطراب.

 

روشهای زیر برای کنترل خستگی به بیماران توصیه میشود:

1- شناخت ویژگیهای خستگی و بی رمقی ناشی از ام اس

2- آگاهی از روشهای ایجاد خستگی

3- روشهای ساده کردن کارها و امور روزمره

4- استفاده از امکانات و تجهیزات موجود به نحو احسن

5- برنامه ریزی برای انجام امورات روزانه تا از ایجاد استرس و نگرانی کاسته شود

6- یادگیری و تمرین روشها ی ایجاد آرامش برای خود

7- کنترل دمای بدن

8- استراحت کردن در فواصل بین کارها

9- روشهای ذخیره انرژی بدن بوسیله صرفه جویی موثر و کارآمد انرژی خود

10- تمدد اعصاب و ایجاد احساس آرامش

11- رعایت برنامه غذایی و الگوی خواب مناسب

12- استفاده از فیزیو تراپی تا عضلات بتوانند تقویت شده و قدرتمند گردند

/ 0 نظر / 19 بازدید