بدون شک یکی ازشایعترین علائم  و مشکلات دربیماران مبتلا به ام اس تاری دید

وکاهش بینایی می باشد.

این مشکل معمولا در هنگام حملات و عود بیماری  ظاهر میشود و گاه  نیز آسیب

رساننده بوده و اثرات آن پس از درمان گرفتن نیز باقی می ماند.دراین مواقع برای

سازگاری یافتن بهتر با این مشکل و پشت سر قرار دادن این شرایط بهتر است که:

 

1- در معرض نورهای شدید و آزار دهنده قرار نگیریم.

2- برای مدت طولانی به صفحات مونیتور و تلویزیون خیره نشویم.

3- از مطالعه و خواندن زیاد پرهیز نماییم.

4- حتما درهنگام بیرون رفتن ازعینکهای آفتابی استفاده نماییم.

5- هنگام مطالعه از صفحاتی استفاده نماییم که باعث بزرگنمایی نوشته ها میشوند.

6- در محیط زندگی از روشنایی و نور مناسب استفاده نماییم.

7- سعی کنیم حتی المقدور کمتر رانندگی کنیم.

8- هنگام مطالعه حتما از نور مناسب استفاده نماییم.

9- اجازه دهیم که چشمهایمان به اندازه کافی استراحت نمایند وآنها را خیلی خسته

نکنیم.

10- برای آرامش و استراحت بیشتر چشمها، هنگام خواب در محیط کاملا تاریک

قراربگیریم و از چشم بندهای مناسب استفاده نماییم.

/ 0 نظر / 22 بازدید